logo 您現在的位置:香港文匯網 > 圖片專輯 > 巴西暴雨世界盃變看海

巴西暴雨世界盃變看海

2014-06-27 22:29:56
Array ( [0] => Array ( [am_id] => 816837 [news_id] => PS1406270006 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140627ng0011.jpg [image_description] => 2014年6月26日,巴西累西腓,2014巴西世界盃小組賽G組,美國Vs德國。賽前場外暴雨至街道積水成災,難阻球迷世界盃熱情。網易 [can_reply] => 1 ) [1] => Array ( [am_id] => 816838 [news_id] => PS1406270006 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140627ng0012.jpg [image_description] => 2014年6月26日,巴西累西腓,2014巴西世界盃小組賽G組,美國Vs德國。賽前場外暴雨至街道積水成災,難阻球迷世界盃熱情。網易 [can_reply] => 1 ) [2] => Array ( [am_id] => 816839 [news_id] => PS1406270006 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140627ng0013.jpg [image_description] => 2014年6月26日,巴西累西腓,2014巴西世界盃小組賽G組,美國Vs德國。賽前場外暴雨至街道積水成災,難阻球迷世界盃熱情。網易 [can_reply] => 1 ) [3] => Array ( [am_id] => 816840 [news_id] => PS1406270006 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140627ng0014.jpg [image_description] => 2014年6月26日,巴西累西腓,2014巴西世界盃小組賽G組,美國Vs德國。賽前場外暴雨至街道積水成災,難阻球迷世界盃熱情。網易 [can_reply] => 1 ) [4] => Array ( [am_id] => 816841 [news_id] => PS1406270006 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140627ng0015.jpg [image_description] => 2014年6月26日,巴西累西腓,2014巴西世界盃小組賽G組,美國Vs德國。賽前場外暴雨至街道積水成災,難阻球迷世界盃熱情。網易 [can_reply] => 1 ) )