logo 您現在的位置:香港文匯網 > 圖片專輯 > 樹映肖像 令人稱奇

樹映肖像 令人稱奇

2014-07-30 11:50:51
Array ( [0] => Array ( [am_id] => 818909 [news_id] => PS1407300002 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140730ysh00012.jpg [image_description] => 近日,澳大利亞攝影師戴維·斯蒂凡諾夫(David Stefanoff)的一組作品迅速走紅,他將澳大利亞眾多名人肖像投影到樹冠和石頭上,拍攝出了這組名為「光合作用」的照片。 環球網 [can_reply] => 1 ) [1] => Array ( [am_id] => 818910 [news_id] => PS1407300002 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140730ysh00013.jpg [image_description] => 戴維今年39歲,他早期受到悉尼燈光藝術節的啟發,拍攝投影照片。 [can_reply] => 1 ) [2] => Array ( [am_id] => 818911 [news_id] => PS1407300002 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140730ysh00014.jpg [image_description] => 然而在一次巧合之下,他誤把照片投影到了樹上,之後萌生靈感,拍下了這組精妙絕倫的作品。 [can_reply] => 1 ) [3] => Array ( [am_id] => 818912 [news_id] => PS1407300002 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140730ysh00015.jpg [image_description] => 照片上的人物包括澳大利亞的媒體人、電視主持人以及眾多時尚設計師、音樂家等名人,而戴維拍攝這些照片也事先征求了他們的同意。 [can_reply] => 1 ) [4] => Array ( [am_id] => 818913 [news_id] => PS1407300002 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140730ysh00016.jpg [image_description] => 據悉,戴維拍攝這些照片時使用了長焦曝光技術,而照片上人像的色彩和質感取決於所投影的樹木的種類。 [can_reply] => 1 ) [5] => Array ( [am_id] => 818914 [news_id] => PS1407300002 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140730ysh00017.jpg [image_description] => 他表示,使用這種方法拍攝出來的照片,可以讓人們從常見的樹木和常見的名人中得到新的感受。 環球網 [can_reply] => 1 ) )