logo 您現在的位置:香港文匯網 > 圖片專輯 > 鮮艷奪目的中國女儀仗兵

鮮艷奪目的中國女儀仗兵

2014-08-30 12:06:56
Array ( [0] => Array ( [am_id] => 820962 [news_id] => PS1408300001 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140830xgh0051.jpg [image_description] => 國防部最近公佈了一組中國女儀仗兵寫真照,她們身著裙裝禮賓服,繫著金色腰帶,頭戴卷簷帽,腳蹬長筒皮靴……女兵在中國軍隊的序列中,人數越來越多,中國女兵可以駕駛戰鬥機、發射導彈,加入儀仗隊接受檢閱也就順理成章。在儀仗隊這樣的窗口部隊中,女兵能夠讓儀仗隊更加鮮艷奪目,更加威武。國防部 [can_reply] => 1 ) [1] => Array ( [am_id] => 820963 [news_id] => PS1408300001 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140830xgh0052.jpg [image_description] => [can_reply] => 1 ) [2] => Array ( [am_id] => 820964 [news_id] => PS1408300001 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140830xgh0053.jpg [image_description] => [can_reply] => 1 ) [3] => Array ( [am_id] => 820965 [news_id] => PS1408300001 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140830xgh0054.jpg [image_description] => [can_reply] => 1 ) [4] => Array ( [am_id] => 820966 [news_id] => PS1408300001 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140830xgh0055.jpg [image_description] => [can_reply] => 1 ) [5] => Array ( [am_id] => 820967 [news_id] => PS1408300001 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140830xgh0056.jpg [image_description] => [can_reply] => 1 ) [6] => Array ( [am_id] => 820968 [news_id] => PS1408300001 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140830xgh0058.jpg [image_description] => [can_reply] => 1 ) [7] => Array ( [am_id] => 820969 [news_id] => PS1408300001 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140830xgh0059.jpg [image_description] => [can_reply] => 1 ) [8] => Array ( [am_id] => 820970 [news_id] => PS1408300001 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140830xgh0060.jpg [image_description] => [can_reply] => 1 ) [9] => Array ( [am_id] => 820971 [news_id] => PS1408300001 [priority_list] => 1 [image_filename] => 20140830xgh0061.jpg [image_description] => 國防部最近公佈了一組中國女儀仗兵寫真照,她們身著裙裝禮賓服,繫著金色腰帶,頭戴卷簷帽,腳蹬長筒皮靴……女兵在中國軍隊的序列中,人數越來越多,中國女兵可以駕駛戰鬥機、發射導彈,加入儀仗隊接受檢閱也就順理成章。在儀仗隊這樣的窗口部隊中,女兵能夠讓儀仗隊更加鮮艷奪目,更加威武。國防部 [can_reply] => 1 ) )